મોડૅન લાઈફ

અરે ભાઈ જોઈને લાગે છે જલ્દીમાં છે ,અરે યાર શું કવ હમણાંથી તો ટાઈમ જ નથી હોતોને, શું  ભાઈ કેમ તબિયત નબળી રહે છે હમણાં,…!!!  મોટા ભાગે આવાં  ડાઈલોગ આજના જમાના માં કોમન થય ગયા છે. જે બાજુ જોવો તે બાજુ કોઈ પાસે પોતાના માટે પણ ટાઈમ નથી. સ્ત્રીઓ ને જોઈ તો ઘરકામ કા તો … Continue reading મોડૅન લાઈફ

Advertisements

Love

Love is the greatest thing in the world. It has the greatest power in the world. One can live without food,water and other necessity but one can not live without any types of attachment with people. Everything is fair in love and war. Love has the spiritually a great power which connect the souls...!!! Love … Continue reading Love

Kindness

Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness, Kindness in giving creates love, Kindness in giving thanks make feel happy, Kindness in share make you a big man, Kindness in explore make your world bigger, Kindness in say to sorry feel relax in body, Kindness in help make satisfaction to soul, Kindness in … Continue reading Kindness